Postup při koupi bytu - stručný výtah

 1. Výběr bytové jednotky
  O svém zájmu o vybranou bytovou jednotku z naší nabídky nás můžete informovat vyplněním kontaktního formuláře v sekci Kontakty, případně e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou prodejního centra Trigema.
 2. Ústní rezervace
  Na základě projeveného zájmu o bytovou jednotku Vám bude vytvořena předběžná rezervace, která je zcela nezávazná a je sjednána na dobu 3 pracovních dnů.
 3. Rezervační smlouva (dále jen RS)
  Jestliže se ve výše uvedené lhůtě rozhodnete pro koupi bytu, uzavřeme s Vámi Rezervační smlouvu. V opačném případě bude byt vrácen do nabídky volných bytů nebo nabídnut dalšímu zájemci v pořadí.
 4. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen SSBK)
  Tato smlouva se uzavírá v rezervační době a obsahuje povinné náležitosti, jako je: předmět převodu, kupní cena a platební podmínky, termíny dokončení stavby a předání bytu, klientské změny a další, které jsou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy.
 5. Kupní smlouva (KS)
  Po vydání kolaudačního souhlasu následuje podpis KS a převzetí bytové jednotky (obdržení klíčů), KS je námi podaná na příslušný katastrální úřad. Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem KS do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad).

Stáhnout plné znění v PDF

Vzorové splátkové kalendáře platné od 1. 1. 2012 – stručný výtah

Splátkový kalendář č. 1 – STANDARD

1. první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH je splatná v hotovosti v den podpisu Rezervační smlouvy


2. druhá záloha ve výši min. 15% sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14-ti dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní


3. doplatek - zbývající část kupní ceny ve výši max. 85% sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14-ti dnů od data vydání kolaudačního souhlasu na Budovu na základě výzvy Budoucího prodávajícího

 

Splátkový kalendář č. 2 – HYPO

1. první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH je splatná v hotovosti v den podpisu Rezervační smlouvy


2. druhá záloha - vklad vlastních finančních prostředků ve výši min. 15% sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14-ti dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní

3. třetí záloha - vklad všech případných dalších vlastních finančních prostředků a případný doplatek rozdílu kupní ceny vycházející ze změny zákonné sazby DPH, je splatná do 14-ti dnů od výzvy Budoucího prodávajícího


5. doplatek - zbývající část kupní ceny z hypotečního úvěru + příslušná DPH je splatná postupně dle dílčích čerpání na základě uzlových bodů projektu, a to:

a) po dokončení hrubé stavby Budovy a podání návrhu na vklad Prohlášení vlastníka rozestavěné Budovy do Katastru nemovitostí (50% z hypotečního úvěru)
b) po dokončení vnitřních omítek Bytu (25% z hypotečního úvěru)
c) 30 dní před vydáním kolaudačního souhlasu na Budovu (20% z hypotečního úvěru)
d) do 14-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu na Budovu (5% z hypotečního úvěru)

Stáhnout plné znění v PDF