Podmínky pro uživatele

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.rezidence3D.cz (dále jen Stránky) odpovídá Trigema a.s. jako provozovatel těchto internetových stránek.

Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující:

  1. Provozovatelem Stránek www.rezidence3D.cz je Trigema a.s. (dále jen Provozovatel).
  2. Tyto podmínky pro uživatele (dále jen Podmínky) Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem a podmínkami Stránek
  3. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
  4. Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
  5. Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  6. Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
  7. Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 10. června 2011.
  8. Na Stránkách je použito zjednodušené názvosloví pater (suterén, přízemí, 1. patro, 2. patro, 3. patro, 4. patro). Ve smluvní a stavební dokumentaci jsou označeny patra následovně: suterén = 2. PP, přízemí = 1. PP, 1. patro = 1. NP, 2. patro = 2. NP, 3. patro = 3. NP, 4. patro = 4. NP

Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače:
Web je plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci červen 2011). Web byl testován pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost webu je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.

Minimální konfigurace: Internetový prohlížeč podporující zpracování obrázků včetně zobrazení průhlednosti pomocí tzv. Alfa kanálu. Prohlížeč musí být schopen interpretovat obsah zapsaný podle specifikace XHTML 1.0 Strict  formátovaného pomocí CSS level 2.

Trigema a.s.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
IČ: 61466123
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12794

Kontaktní osoba
Jaroslav Drda
Tel.: +420 227 355 244
E-mail: drda@trigema.cz